Min konst.
Jag arbetar med bild, mestadels på papper. Abstraktion men inte nödvändigtvis förenkling. Materialen är däremot ofta enkla, färg, vatten, papper en del på duk. Akvarell, akryl, tusch och grafit med inslag av kollage och slagmetall.

Färgpigmenten fascinerar mig och själva teknikerna utmanar och ger uttryck. Jag bygger ofta mina bilder i skikt och utnyttjar akvarellens tunna och skiftande personligheter. Akrylens krämiga men också hårda yta. Tuschens flödande och täckande svärta. Grafiten som jag ibland gnider in på ytan med hjälp av olika material. Slagmetallen lägger jag till på olika sätt, helt efter vad jag anser att bilden behöver. Kollagetekniken återkommer mestadels i arbeten på papper.
Jag drar mig inte ifrån att börja karva i akvarellpapperet eller trycka färgen med handen direkt mot duken.
Det abstrakta uttrycket av organiska former kan verka drömlik eller som ett organiskt minne. Inget avbildande utan ett minne av verkliga former och mönster. Delar och fragment från vandringen i naturen, doften av en blomma, kurvan på ett blad, det skira men också det tunga.
I min konst vill jag skänka betraktaren glädje, njutning och förundran.

                                                                Annelie